Đền Trong vòng cuối cùng của ván tá lả, nếu người chơi bị ăn mất cây cuối cùng đó thì họ sẽ phải đền cho người ăn cây chốt của mình. Tuy nhiên, nếu như người vừa được đền lại bị ăn mất cây chốt thì người đầu tiên