Sàn gỗ Kronoswiss chịu nước có tính thân thiện với môi trường, chúng có khả năng lọc bỏ tạp chất đôc hại, cung cấp và điều hòa hơn không khí và nhiệt độ thích hợp cho con người. Ngoài ra sàn gỗ Kronoswiss chịu nước với sự sản xuất hàng