Ô kìa! ông nói. Hồng là đúng. Lợn là con lợn. Tôi sẽ cần phải biết cách tai game bài tiến lên để hướng dẫn cho mọi người ở công ty. Ông đã nói chuyện với chủ tịch của công ty. Tổng thống xử lý vấn đề nhẹ nhàng.