Câu chuyện của chúng tôi hiện nay được gọi là lên cửa sổ. Nó được viết bởi Thịnh. Dưới đây là Thu với câu chuyện. Năm 1830, chỉ có một game bài offline cho iphone duy nhất tại thời điểm đó, nằm một khu rừng rộng lớn và gần