Ôi, vợ chồng trẻ con nó khổ vậy đó, cứ cãi nhau tùm lum thôi. Các cụ nói cấm có sai lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở với Phong Vũ lâu nên Ngọc Anh cũng yêu cậu mất. Hic. Thấy cậu chơi game bài 23zdo là cô