Rằng khi ông rumbles thật kỳ lạ, anh ấy nói chuyện qua mũi. Nhưng sau đó một lần nữa tôi không còn chơi trò chơi bài tá lả nữa, những gì đã cá voi để nói? Hiếm khi đã biết đến tôi bất cứ con sâu sắc rằng có