Không lâu sau đó, chủ tịch của công ty cũng tai game bài b52 như kiểu thể hiện nghe từ Giáo sư Thịnh. Đó là một lá thư dài và học thuật. Nó chỉ ra rằng những con lợn guinea, trong khi những con lợn thường là sus chi