bài bạc một cuộc khảo sát nhanh khi bắt đầu sự tham gia

Author: | Posted in Featured No comments

Một cuộc khảo sát nhanh khi bắt đầu sự tham gia của bạn với một nhà tài trợ sẽ giúp đặt ra kỳ vọng và tăng cường mối quan hệ theo thời gian.Lashawn Wallace từ Power Events NYC đề xuất những câu hỏi này cho nhà tài trợ của bạn:Bạn đang muốn đạt được điều gì ở sự kiện này?Mục tiêu của bạn là gì?Bạn mong đợi hành động gì từ những người tham dự?Bạn muốn thương hiệu của mình được miêu tả như thế nào tại sự kiện này?
Bạn sẽ hỗ trợ như thế nào trong việc tiếp thị sự kiện với mạng của mình và quy mô khán giả của bạn là bao nhiêu cho thuê nhân sự, cho thuê ban nhạc biểu diễn sự kiện với kinh nghiệm biểu diễn gần 1000 chương trình lớn nhỏ và được cung cấp bởi công ty người mẫu Á Châu.

Một cuộc khảo sát nhanh khi bắt đầu sự tham gia

Một cuộc khảo sát nhanh khi bắt đầu sự tham gia.

Mối quan hệ tài trợ là quan hệ đối tác cùng có lợi, và bạn sẽ hạnh phúc nhất nếu bạn giữ số dư ngay cả. Chưa bao giờ có thời gian tốt hơn để quản lý chặt chẽ kỳ vọng của mọi người bằng cách thẳng thắn và đặt nhiều câu hỏi.Chúng tôi đã viết cuốn sách về xây dựng các mối quan hệ lâu dài với các nhà tài trợ thông qua các giao dịch mở, các gói tài trợ và các gói tài trợ hấp dẫn. Nhận ebook tài trợ sự kiện miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu thêm cờ bạc, bài bạc.

Add Your Comment

You must be logged in to post a comment.