Author Archive

Cho thuê Mc chuyên nghiệp của tổ chức sự kiện

Author: | Categories: Featured No comments
Muốn thêm? Hãy tự giúp mình và tham gia cùng hàng ngàn nhà lập kế hoạch giống như bạn bằng cách tải xuống ebook miễn phí 70 trang sách hướng dẫn lập kế hoạch sự kiện chuyên nghiệp của sách hướng dẫn. Bạn sẽ tìm thấy câu hỏi cho

Tổ chức tất niên chuyên nghiệp với công ty sự kiện

Author: | Categories: Featured No comments
Lashawn chia sẻ danh sách các câu hỏi quan trọng này để yêu cầu các nhà cung cấp – bảo vệ chính mình, biết cách giáo dục người tham dự của bạn và chuẩn bị cho các dự phòng.Bạn là việc này bao lâu rồi?Chính sách hủy và thanh

bài bạc một cuộc khảo sát nhanh khi bắt đầu sự tham gia

Author: | Categories: Featured No comments
Một cuộc khảo sát nhanh khi bắt đầu sự tham gia của bạn với một nhà tài trợ sẽ giúp đặt ra kỳ vọng và tăng cường mối quan hệ theo thời gian.Lashawn Wallace từ Power Events NYC đề xuất những câu hỏi này cho nhà tài trợ của